1. Anafartalar Mh. 1614 sk. No:5/7 - Manisa (22 Sultanlar Türbesi Sokağı)

Prof. Dr. M. Murat Demet


 • Adı Soyadı: Mehmet Murat DEMET
 • Doğum Tarihi: 23.01.1963
 • Ünvanı: Profesör
 • Öğrenim Durumu: Lisans Üstü
Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl
Yüksek Lisans Tıp Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi 1986
Tıpta Uzmanlık Erişkin Psikiyatrisi Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi 1991
Ön Lisans Sağlık Kurumları İşletmeciliği Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 1998
Doçentlik Psikiyatri Üniversiteler Arası Kurul 12.5.2004
Sertifikasyonlu Eğitim Uyku Laboratuvarı Yönetme Hakkı Türk Uyku Tıbbı Derneği 2009
Yüksek Lisans Temel Farmakoloj Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2010

 

Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: 01.12.2000

Doçentlik Tarihi: 12.05.2004

Profesörlük Tarihi: 11.02.2011

 • Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
 • Yüksek Lisans Tezleri
 • Doktora Tezleri
Tipta uzmanlık tezi: Savaş N. Panik bozukluğunda anksiyete duyarlılığı ve mizaç karakter özelliklerinin tedavi sonucu üzerine etkileri. Tez Danışmanı: MM Demet., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2012, Manisa.
Tıpta uzmanlık tezi: Mızrak S. Depresyonlu ve depresyonsuz obsesif kompulsif bozuklukta immun sistem göstergeleri. Tez Danışmanı: MM Demet., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2008, Manisa.
Tıpta uzmanlık tezi: Deniz F. Manisa il merkezinde obsesif kompulsif bozukluk yaygınlığının ve ilişkili etmenlerin belirlenmesi. Tez Danışmanı: MM Demet., Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, 2005, Manisa.

 

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
Demet MM, Deveci A, Taşkın EO, Erbay Dündar P, Türel Ermertcan A, Mızrak Demet S, Bayraktar D, Öztürkcan S. Risk factors for delaying treatment seeking in obsessive-compulsive disorder. Compr Psychiatry, 2010; 51(5):480-485. SCI
Gok S, Demet MM, Özdemir A, Turan-Zitouni G. Evaluation of antidepressant-like effect of 2-pyrazoline derivates. Med Chem Res, 2010; 19:94-101. SCI-Expanded
Çıngı Başterzi AD, Tükel R, Uluşahin A, Coşkun B, Alkın T, Demet MM, Konuk N, Taşdelen B. Türkiye’de mezuniyet öncesi psikiyatri Eğitiminin Bugünü. Türk Psikiyatri Dergisi, 2010; 21(3):195-202. SSCI
Deveci A, Taşkın O, Dinç G, Yılmaz H, Demet MM, Erbay Dündar P, Kaya E, Özmen E. Prevalence of pseudoneurologic conversion disorder in an urban community. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2007; 42(11):857-864. SSCI
Yüksel H, Sogut A, Yılmaz O, Demet M, Ergin D, Kırmaz C. “Evaluation of sleep quality and anxiety-depression parameters in asthmatic children and their mothers,” Respir Med, 2007; 101:2550-2554. SCI

Demet MM., Deveci A, Taşkın EO, Türel Ermertcan A, Yurtsever F, Deniz F, Bayraktar D, Öztürkcan S. Obsessive compulsive disorder in a dermatology outpatient clinic. Gen Hosp Psychiatry, 2005;27:426-430.

SCI
Deveci A, Taşkın EO, Erbay Dündar P, Demet MM, Kaya E, Özmen E, Dinç G. Manisa ili kent merkezinde intihar düşüncesi ve girişimi yaygınlığı. Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(3):170-178. SSCI
Demet, MM, Özmen B, Deveci A, Boyvada S, Adıgüzel H, Aydemir Ö. Depression and anxiety in hypothyroidism. West Indian Med J, 2003; 52(3), 223-227. SCI-Expanded
Taşkın EO, Seyfe Şen F, Aydemir Ö, Demet MM, Özmen E, İcelli İ. Public attitudes to schizophrenia in rural Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2003; 38, 586-592. SSCI
Demet, MM, Özmen B, Deveci A, Boyvada S, Adıgüzel H, Aydemir Ö. Depression and anxiety in hyperthyroidism. Arch Med Res, 2002; 33, 552-556. SCI-Expanded

 

 

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Özmen B, Demet MM, Güçlü F, Kafesçiler S, Aydemir Ö, Hekimsoy Z. Metabolic syndrome and health-related quality-of-life obese women. Indian Journal of Clinical Practice. 2009; 19(11):30-36.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
 1. Yılmaz H, Günhan K, Demet M. Is the CPAP therapy cause to seizure reduction at the epileptic patients with OSAS? 8th European Congress on Epileptology, Sep 21-25, 2008
 2. Yılmaz H, Demet M. Sleep characteristics in the non-convulsive status epilepticus: report of four cases. Abstracts of 19th Congress of the European Sleep Research Society, Journal of Sleep Research, 2008; 17(suppl 1): 1, 9-13 September 2008, Glasgow, UK.
 3. Yılmaz H, Demet M, Günhan K. Sleep characteristics and OSAS prevalence of the patients who have generalized tonic clonic seizures with treated sodium valproate. Abstracts of 19th Congress of the European Sleep Research Society, Journal of Sleep Research, 2008; 17(suppl 1): 1, 9-13 September 2008, Glasgow, UK.
 4. Güleç Öyekçin D, Demet MM. The child who pulls his little brothers’ hair: A different trichotillomania case. World Psychiatric Association International Congress. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 2007; 41(Supplement 2):375, 28 Nov-2 Dec 2007, Melbourne, Australia.
 5. Söğüt A, Yılmaz Ö, Demet M, Ergin D, Yüksel H. Evaluation of sleep quality and anxiety-depression parameters in asthmatic children and their mothers. Abstracts of 16th ERS Annual Congress, European Respiratory Journal, 2006; 28(Supplement 50):256, 2-6 September 2006, Munich, Germany.
 6. Ergin D, Yüksel H, Conk Z, Demet M, Okkalı Z, Şen N. The evaluation of the effects of the planned education on the attitude of child rearing and the behaviour of coping with the disease of asthmatic children’s families. Abstracts of World Allergy Congress. Journal of World Allergy Organization, 2005; Supplement No.1:313-314, 26 June-1 July 2005, Munich, Germany.
 7. Demet MM, Taşkın EO, Deniz F, Deveci A. The phenomenology of obsessive-compulsive disorder in a Turkish sample. World Psychiatric Association International Thematic Conference, Diagnosis in Psychiatry: Integrating the Science, June 19-22, 2003, Vienna (Austria).
 8. Demet MM, Taşkın EO, Deniz F, Karaca N, İçelli İ. Depressive symptomatology among elderly residential home residents in Turkey: Prevalence and related risk factors. World Psychiatric Association International Thematic Conference, Diagnosis in Psychiatry: Integrating the Science, June 19-22, 2003, Vienna (Austria).
 9. Demet MM, Özmen B, Deveci A, Boyvada S, Adıgüzel H, Aydemir Ö. Depression and anxiety in hyperthyroidism: A comparative study with patients with euthyroidism,” 24th Congress of Endocrinology and Metabolic Disease of Turkey Joint Meeting with the American Association of Clinical Endocrinologists, İstanbul, Military Museum, s.38, 2001, İstanbul.
 10. Demet MM, Özmen B, Deveci A, Boyvada S, Adıgüzel H, Aydemir Ö, Depression and anxiety in hypothyroidism: A comparative study with patients with euthyroidism. 24th Congress of Endocrinology and Metabolic Disease of Turkey Joint Meeting with the American Association of Clinical Endocrinologists, İstanbul, Military Museum, s.38, 2001, İstanbul.
Yazılan Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler

Özmen E, Özmen D, Taskin EO, Demet MM. Influence of psychopathology type on attitudes towards psychiatric disorders. In: Public Opinion Research Focus (Eds: LO Petrieff, RV Miller), Chapter 7, pp.135-148, Nova Science Publishers, Inc., 2008.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Demet MM. Patolojik kumar oynama. Türkiye Klinikleri Psikiyatri, 2009; 2(1):35-45.
 2. Nehir S, Demet MM, Dinç G. Manisa ili kent merkezinde görevli hemşirelerin sigara kullanma düzeyleri ve ilişkili risk etmenleri. Bağımlılık Dergisi, 2007; 8:3-10.
 3. Demet MM. Anksiyete bozukluklarında ilaç tedavisi. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Farmakoloji, 2006; 2(1):11-21.
 4. Deveci A, Demet M, Özmen B, Özkaya Kafesçiler S, Özmen E, Hekimsoy Z, Güçlü F. Obezitede tedaviye yanıt ve aleksitimi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2006; 9(4):170-176.
 5. Aydemir Ö, Demet MM, Esen Danacı A, Deveci A, Taşkın EO, Mızrak S, Şimşek E, İçelli İ. Borderline Kişilik Envanterinin Türkçe’ye uyarlanması, güvenilirlik ve geçerliliği. Türkiye’de Psikiyatri, 2006; 8(1):6-10.
 6. Demet MM. Obsesif-kompulsif bozuklukta genetik çalışmalar. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2005; 15(1):45-52.
 7. Deveci A, Demet MM, Özmen B, Özmen E, Hekimsoy Z. Obez hastalarda psikopatoloji, aleksitimi ve benlik saygısı. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005; 6(2): 84-91.
 8. Demet MM, Deveci A, Deniz F, Taşkın EO, Şimşek E, Yurtsever F. Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik özellikler ve fenomenoloji. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2005; 6:133-144.
 9. Demet MM. Anksiyete bozukluklarına yönelik tutumlar ve damgalanma. 3P Dergisi, 2004 (Eylül); 12: (Ek 3);65-70.
 10. Özmen E, Taşkın EO, Özmen D, Demet MM. Hangi etiket daha damgalayıcı: Ruhsal hastalık mı? Akıl hastalığı mı? Türk Psikiyatri Dergisi, 2004; 15(1):47-55.
 11. Taşkın EO, Özmen D, Özmen E, Demet MM. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin şizofreni ile ilgili tutumları. Nöropsikiyatri Arşivi, 2003; 40(1-2):5-12.
 12. Seyfe Şen F, Taşkın EO, Özmen E, Aydemir Ö, Demet MM. Türkiye’de kırsal bir bölgede yaşayan halkın depresyona ilişkin tutumları. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2003; 4,133-143.
 13. Özmen E, Özmen D, Taşkın EO, Demet MM. Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Depresyona Yönelik Tutumları. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2003; 4;87-97.
 14. Demet MM, Deveci A, Özmen E, Seyfe Şen F, İçelli İ. Major Depresif bozukluk tanısı alan hastalarda aleksitiminin belirti örüntüsü üzerine etkisi. Nöropsikiyatri Arşivi, 2002; 39(2-3-4):67-74.
 15. Demet MM, Taskin EO. Obsesif kompulsif bozukluk ve yeme bozuklukları ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi, 2002; 39(1):9-19.
 16. Demet MM, Deniz F, Şimşek E, Taşkın EO, Deveci A. Psikotrop ilaç yazılmasında ilaç etkileşimi: Sitokrom P450 sistemi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni,2003; 13:43-49.
 17. Demet MM, Taşkın EO, Deniz F, Karaca N, İçelli İ. Manisa huzurevlerinde kalan yaşlılarda depresyon belirtilerinin yaygınlığı ve ilişkili risk etkenleri. Türk Psikiyatri Dergisi, 2002; 13(4):290-299.
 18. Taşkın EO, Seyfe Şen F, Aydemir Ö, Demet MM, Özmen E, İçelli İ. Türkiye’de kırsal bir bölgede yaşayan halkın şizofreniye ilişkin tutumları. Türk Psikiyatri Dergisi, 2002; 13(3):205-214.
 19. Deveci A, Özmen E, Demet MM, İçelli İ. Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran konversiyon bozukluklu hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2002; 3(1):28-33.
 20. Aydemir Ö, Demet MM. Sosyal fobi: Tanı ve tedavisi. İlaç ve Tedavi Dergisi, 2002; 15(1):3-10.
 21. İçelli İ, Demet MM. Rasyonel intihar. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2001; 2(4):230-235.
 22. Aydemir Ö, Özmen E, Demet MM, Küey L, Mete L, Gülseren Ş, Kültür S. Major depresyon ve distiminin belirti örüntüleri açısından karşılaştırılması: Kesitsel bir sınıflandırma çalışması. 3P Dergisi, 1996; 4(3):171-175.
 23. Küey L, Özmen E, Demet MM, Aydemir Ö, Gülseren Ş, Kültür S. Depresif bozukluklar ve anksiyete bozukluklarının karşılaştırmalı fenomenolojisi: Kesitsel bir sınıflandırma çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi, 1996; 7(3):169-175.
 24. Özmen E, Demet MM, Küey L, Kültür S. Depresif bozukluklu hastalarda görülen somatik belirtiler. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 1993; XXXI(1):6-10.
 25. Demet MM, Özmen E, Küey L, Kültür S. Anksiyete bozuklukları ve depresif bozukluklarda separasyon öyküsü. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 1993; XXXI(2):161-166.
 26. Özmen E, Demet MM, Gülseren L, Kültür S. Somatik yakınmalar ile psikiyatri polikliniğine başvuranlarda DSM-III-R tanıları. Düşünen Adam, 1993; 6(1-2):16-21.
 27. Özmen E, Demet MM, İçelli İ, Yolasığmaz G, Kültür S. Eğitim veren bir devlet hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların tanı gruplarına göre sosyodemografik özellikleri. Kriz Dergisi, 1993; 2(1):235-240.
 28. Yolasığmaz G, Demet MM, Özmen E, Kültür S. Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların sosyodemografik özellikleri ve tanı dağılımları. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 1992; XXX(2):162-167.
 29. Demet MM, Özmen E, Yolasığmaz G, Kültür S. Psikiyatri polikliniğinde ilaç tedavisi tercihlerinde değişim. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1992; 2(1-2): 11-15.
 30. Demet MM, Özmen E, Küey L, Kültür S. Panik bozuklukta belirti örüntüsü. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 1992; XXX)4): 603-609.
 31. Demet MM, Özmen E. Psikiyatri dışı hekimlerde psikotrop ilaç yazma sıklığı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1992; 2(3);54-57.
 32. Özmen E, Demet MM, Küey L, Kültür S. Depresif bozuklukta belirti sıklığı (Kontrollü kesitsel bir sınıflandırma çalışması. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 1992; XXX(3):435-440.
 33. Kültür S, Özmen E, Demet MM, Ertürk S. İç hastalıkları servislerinde yatarak tedavi görmekte olan hastalarda depresif belirtilerin araştırılması. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 1992; XXX(2):157-161.
 34. Kültür S, Özmen E, Demet MM, Yolasığmaz G. Bir devlet hastanesinde psikiyatri polikliniği hizmetlerinin değerlendirilmesi. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 1992; XXX(3):372-381.
 35. Özmen E, Demet MM, Yolasığmaz G, Kültür S. Ayaktan psikiyatrik tedavi hizmetinde başvuru sıklığı ve bunu etkileyen faktörler. İzmir Devlet Hastanesi Tıp Dergisi, 1992; XXX(2):168-171.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
 1. Yılmaz H, Altan Ö, Günhan K, Demet M, İlaldı G. Uyku ile ilişkili solunum bozukluklarında ağız içi araç tedavisi. Türk Uyku Tıbbı Derneği, 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Bildiri özetleri, s.47. 6-10 Kasım 2010, Antalya.
 2. Demet MM, Yılmaz H, Günhan K, Erbay Dündar P, İlaldı G, Özer A, Altan Ö. Obstrüktif uyku apne sendromu olan hastalarda PAP titrasyonundan memnuniyet düzeylerinin belirleyicileri. Türk Uyku Tıbbı Derneği, 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Bildiri özetleri, s.45-46. 6-10 Kasım 2010, Antalya.
 3. Gök Ş, Özdemir A, Gülhan Z, Demet MM. Yeni pirazolin türevlerinin farelerde zorla yüzme testi ile oluşturulan depresyon modelinde etkisi. Türk Farmakoloji Derneği 19. Ulusal Farmakoloji Kongresi, 2. Klinik Toksikoloji Sempozyumu, 3. Klinik Farmakoloji Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı, s.280. 24-27 Ekim 2007, Trabzon.
 4. Demet MM, Deveci A, Taşkın EO, Erbay Dündar P, Türel Ermertcan A, Mızrak S, Bayraktar Bilaç D, Öztürkcan S. Obsesif-kompulsif bozuklukta tedavi başvurusunu etkileyen etmenler. Türkiye Psikiyatri Derneği 11. Yıllık Toplantı-Bahar Sempozyumu ve Avrupa’da Psikiyatri Uydu Sempozyumu, Program ve Bildiri Özet Kitabı, s.88. 25-28 Nisan 2007, Çeşme, İzmir.
 5. Söğüt A, Yılmaz Ö, Öztekin G, Kırmaz C, Özen S, Demet M, Yüksel H. Astımlı çocukların ebeveynlerinde cinsel fonksiyon bozukluğu. XV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Program ve Bildiri Özet Kitabı, s. 55. 16-20 Ekim 2007, Antalya.
 6. Ergin D, Şen N, Demet M, Tansuğ N. Yenidoğan ünitesinde tedavi gören bebeklerin ebeveynlerinin anksiyete ve kaygı düzeyleri ve bunları etkileyen etmenler. 1. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi Özet Kitabı, s.55. 21-23 Haziran 2007, İzmir.
 7. Sarıbülbül O, Cerrahoğlu M, İşkesen İ, Demet M, Onur E, Eşerdağ M, Şirin H. Açık kalp cerrahisi sonrası nöropsikolojik performans değişiklikleri: Kalsiyum dobesilat tedavisinin bu değişikliklere etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 9. Ulusal Kongresi, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 2006; 14(Ek sayı 2):83, 1-5 Kasım 2006, Antalya.
 8. Deveci A, Demet MM, Kılınç S. Öfkenin majör depresif bozuklukta belirti örüntüsü üzerine etkisi. 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi Özet Kitabı, s.439-441. 1-5 Kasım 2006, İstanbul.
 9. Ergin D, Şen N, Okkalı Z, Demet M, Yılmaz Ö, Yüksel H. Astımlı çocuğu olan ebeveynlerin eğitim öncesi ve sonrası astım konusunda bilgi düzeyleri ve bunu etkileyen etmenler. XIV. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi Bildiri Özetleri, P-099. 4-8 Kasım 2006, Antalya.
 10. Özmen B, Demet M, Güçlü F, Aydemir Ö, Hekimsoy Z, Özkaya Kafesçiler S. Metabolik sendrom ve yaşam kalitesi. 29. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi Program, Bildiri ve Konuşma Özet Kitabı, s.94. 6-10 Eylül 2006, Antalya.
 11. Nehir S, Demet MM, Dinç G. Manisa ili kent merkezinde görevli hemşirelerde sigara kullanma düzeyleri ve ilişkili risk etmenlerinin belirlenmesi. II. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Program ve Özet Kitabı, s. 82-84. 8-11 Aralık 2005, Bodrum.
 12. Demet MM, Erbay Dündar P, Mızrak S, Kaya E, Cengiz Özyurt B, Gökmen O, Demir T. Manisa ili kent merkezindeki ilköğretim öğrencileri arasında sigara kullanımının yaygınlığı ve ilişkili etmenlerin belirlenmesi. II. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi Program ve Özet Kitabı, s. 98-101. 8-11 Aralık 2005, Bodrum.
 13. Deveci A, Demet MM, Özmen B, Hekimsoy Z, Özmen E. Obezite hastalarında aleksitimi. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, VIII. Bahar Sempozyumu, s.178-179, 2004, Antalya.
 14. Deveci A, Taşkın EO, Erbay Dündar P, Demet MM, Kaya E, Özmen E, Dinç G. Manisa ili kent merkezinde intihar girişimi yaygınlığı. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Program ve Bildiri Özetleri Kitabı, s. 710-712, 2004, Kuşadası.
 15. Deveci A, Demet MM, Özmen B, Hekimsoy, Özmen E. Obezite tedavisi uygulanan hastalarda psikopatolojideki değişimler. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, VIII. Bahar Sempozyumu, s.175-177, 2004, Antalya.
 16. Taşkın EO, Özmen E, Gürlek E, Demet MM, Deveci A. Psikiyatri polikliniğine başvuran hastaların kendi durumlarına yönelik düşünceleri ve tutumları. 10.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, s.74-75, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, 5-7 Haziran 2003, Ankara.
 17. Taşkın EO, Seyfe Şen F, Özmen E, Aydemir Ö, Demet MM. Kırsal kesimde depresyonlu hastalara ilişkin tutumlar: Sosyal mesafe ve etkileyen etmenler. 10.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 71-72, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, 5-7 Haziran 2003, Ankara.
 18. Taşkın EO, Özmen D, Özmen Ö, Demet MM. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin şizofreni ile ilgili tutumları. 10.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 77, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, 5-7 Haziran 2003, Ankara.
 19. Özmen E, Özmen D, Taşkın EO, Demet MM. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin depresyona yönelik tutumları. 10.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 76, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, 5-7 Haziran 2003, Ankara.
 20. Demet, MM, Taşkın EO, Deniz F, Deveci A. Obsesif-kompulsif bozuklukta sosyodemografik özellikler ve fenomenoloji. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, VII. Bahar Sempozyumu, 145-146, 2003, Antalya.
 21. Özmen, E, Özmen D, Taşkın EO, Demet MM, Eser E. Psikopatoloji tipinin psikiyatrik hastalıklara yönelik tutuma etkisi. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, VII. Bahar Sempozyumu, 147-148, 2003, Antalya.
 22. Seyfe Şen, F, Taşkın EO, Özmen E, Demet MM, Aydemir Ö. Türkiye’de kırsal kesimde depresyonun sağaltımına ilişkin inanç ve tutumlar. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, VII. Bahar Sempozyumu, 149-150, 2003, Antalya.
 23. Aydemir, Ö, Demet MM, Esen Danacı A, Deveci A, Taşkın EO, Mızrak S, Şimşek E. Borderline Kişilik Envanterinin Türkçe’ye uyarlanması, güvenilirlik ve geçerliliği,” Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, VII. Bahar Sempozyumu, 179-181, 2003, Antalya.
 24. Demet, MM, Deniz F, Şimşek E, Taşkın EO, Deveci A. Psikotrop ilaç reçetelemede ilaç etkileşimi: Sitokrom P450 izoenzim sistemi. Türkiye Psikiyatri Derneği Yıllık Toplantısı, VII. Bahar Sempozyumu, 130-131, 2003, Antalya.
 25. Taşkın, EO, Seyfe Şen F, Aydemir Ö, Demet MM, Özmen E, İçelli İ. Kırsal kesimde şizofrenili hastalara ilişkin tutumlar: Sosyal mesafe ve etkileyen etmenler. Türkiye Psikiyatri Derneği Bahar Sempozyumları Yıllık Toplantısı, 98-99, 2002, Antalya.
 26. Taşkın, EO, Seyfe Şen F, Aydemir Ö, Demet MM, Özmen E, İçelli İ. Kırsal kesimde şizofreninin sağaltımına ilişkin inanç ve tutumlar. Küreselleşme ve Psikiyatri,” 9.Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 456-465, 2002, Malatya.
 27. Demet, MM, Deniz F, Taşkın EO, İçelli İ. Celal Bayar Üniversitesi Psikiyatri Kliniğinde 1998-2001 yılları arasında yatarak tedavi gören hastaların sosyodemografik özellikler açısından değerlendirilmesi. Türkiye Psikiyatri Derneği Bahar Sempozyumları Yıllık Toplantısı, 99-100, 2002, Antalya.
 28. Demet, MM, Taşkın EO, Deniz F, Karaca N, İçelli İ. Huzurevinde kalan yaşlılarda depresyon yaygınlığı ve etkileyen etmenler,” Geropsikiyatri Sempozyumu, 38, Crown Plaza, 2002, İstanbul.
 29. Deveci A, Özmen E, Demet MM, İçelli İ. Bir üniversite hastanesi psikiyatri polikliniğine başvuran konversiyon bozukluklu hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi “Türkiye’de Psikiyatrinin Geleceği: Bilgi Üretimi ve Uygulamaya Yansıması” ve “Duygudurum Günleri-I, 126, 2001, İstanbul.
 30. Seyfe Şen F, Özmen E, Taşkın EO, Aydemir Ö, Demet MM, İçelli İ. Kırsal alanda yaşayan halkın depresyon ile ilgili tutumlarına bakış. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi “Türkiye’de Psikiyatrinin Geleceği: Bilgi Üretimi ve Uygulamaya Yansıması” ve “Duygudurum Günleri-I, 69, 2001, İstanbul.
 31. Taşkın EO, Seyfe Şen F, Aydemir Ö, Özmen E, Demet MM, İçelli İ. Kırsal kesimdeki halkın şizofreniye ilişkin tutumları ve bunları etkileyen etmenlerin araştırılması. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi “Türkiye’de Psikiyatrinin Geleceği: Bilgi Üretimi ve Uygulamaya Yansıması” ve “Duygudurum Günleri-I, 125, 2001, İstanbul.
 32. Demet, MM, Deveci A, Özmen E, Seyfe Şen F, İçelli İ. Aleksitiminin major depresyonda belirti örüntüsü üzerine etkisi. 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi “Türkiye’de Psikiyatrinin Geleceği: Bilgi Üretimi ve Uygulamaya Yansıması” ve “Duygudurum Günleri-I, 124, 2001, İstanbul.
 33. Kültür, S, Gülseren L, Demet MM, Özmen E, Yavuz Ş. Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisine beş yıl içinde yatan olguların tanı, yatış süresi, sosyodemografik özellikleri açısından değerlendirilmesi. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 82-94, 1989, Mersin.
 34. Kültür, S, Özmen E, Demet MM, Koyuncuoğlu HR, Gülseren L. İç hastalıkları servislerinde yatarak tedavi görmekte olan hastalarda deliryum görülme sıklığı. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 744-746, 1989, Mersin.
 35. Kültür, S, Demet MM, Özmen E, Ertürk S. Atatürk Sağlık Sitesi İzmir Devlet Hastanesi Psikiyatri Servisinde yatarak tedavi görmekte olan hastalarda Beck Depresyon Ölçeği skorları ile DSM.III.R tanılarının karşılaştırılması. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, 67-69, 1989, Mersin.

Diğer yayınlar

Ulusal Diğer Bilimsel Dergilerde Yayımlanan; Teknik Not, Editöre Mektup, Tartışma, Olgu Sunusu Ve Özet Türünden Yayınlar Dışındaki Makaleler
 1. Demet MM. Obsesif kompulsif bozuklukta immun sistem göstergeleri. Psikedergi, 2009; 1:27-36.
 2. Demet MM. Anksiyete bozukluklarında glutamaterjik sistemin rolü ve tedavi yaklaşımları. Psikedergi, 2008; 4:1-16.
 3. Demet MM. Tedaviye dirençli ve yanıtsız obsesif kompulsif bozuklukta tedavi seçenekleri. Psikedergi, 2007; 2:75-109.
 4. Demet MM, Mızrak S, Kaya E. Panik bozukluğun ilaçla tedavisi. Galenos Tıp Dergisi, 2005; 8(107):23-29.
Editöre Mektup

Demet MM, Mızrak S, Esen Danacı A. Mirtazapine-induced arthralgia and coagulopathy: A case report. J Clin Psychopharmacol, 2005;25(4):395-396.

Alanındaki Kitaplarda Bölüm Ve Ünite Yazarlığı (Yurt İçinde Yayımlanan Kitap)
 • Demet MM. Panik bozukluğunda ilaç tedavisi. Temel Psikofarma-koloji (Ed: N. Yüksel, H. Soygür, Ü. Tural, MM Demet), Bölüm:27, s. 479-502. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi – No:11, Tuna Matbaacılık San. Tic. A.Ş., Ankara, 2010.
 • Demet MM. Yaygın anksiyete bozukluğunda ilaç tedavisi. Temel Psikofarmakoloji (Ed: N. Yüksel, H. Soygür, Ü. Tural, MM Demet), Bölüm:27, s. 503-520. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi – No:11, Tuna Matbaacılık San. Tic. A.Ş., Ankara, 2010.
 • Demet MM. Obsesif-kompulsif bozuklukta ilaç tedavisi. Temel Psikofarmakoloji (Ed: N. Yüksel, H. Soygür, Ü. Tural, MM Demet), Bölüm:27, s. 521-547. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi – No:11, Tuna Matbaacılık San. Tic. A.Ş., Ankara, 2010
 • Demet MM. Patolojik kumar oynama. Dürtü Kontrol Bozuklukları (Ed: L. Tamam), 6. Bölüm, s.157-208. Hekimler Yayın Birliği, Ankara, 2009.
 • Tükel R, Demet MM, Topçuoğlu V. Obsesif kompulsif bozukluğun fenomenolojisi. Anksiyete Bozuklukları (Ed: R. Tükel, T. Alkın), V. Bölüm, s.277-298. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi – No:4, Pozitif Matbaacılık ve Amb. San. Ltd. Şti., Ankara, 2006.
 • Tükel R, Topçuoğlu V, Demet MM. Obsesif kompulsif bozukluğun patogenezi. Anksiyete Bozuklukları (Ed: R. Tükel, T. Alkın), V. Bölüm, s.299-338. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi – No:4, Pozitif Matbaacılık ve Amb. San. Ltd. Şti., Ankara, 2006.
 • Demet MM. Genel tıbbi duruma bağlı anksiyete bozuklukları. Anksiyete Bozuklukları (Ed: R. Tükel, T. Alkın), V. Bölüm, s.563-576. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi – No:4, Pozitif Matbaacılık ve Amb. San. Ltd. Şti., Ankara, 2006.
 • Tükel R, Demet MM. Obsesif kompulsif bozuklukta tedavi kılavuzu. Anksiyete Bozuklukları Tedavi Kılavuzu (Ed: R. Tükel), 6. Bölüm, s.115-170. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi – No:2, Gün Limited İletişim Yayıncılık, Ankara, Nisan, 2004.
Çeviri Kitap
 • Bayraktar E, Demet MM, Özkan B. Pratik klinik psikofarmakoloji. Çev. Ed: R. Saygılı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları No:132, 1998, İzmir.
Çeviri Kitap Bölümü
 • Demet MM. Anksiyete bozuklukları: Epidemiyoloji. Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Sekizinci Baskı, Eds: Sadock BJ, Sadock VA, Çev. Ed: Aydın H, Bozkurt A. Cilt 2, Bölüm 14, Alt bölüm 14.2, s.1720-1727, Güneş Kitabevi, 2007, Ankara.
Çeviri Kitap Bölümü
 • Demet MM. Anksiyete bozuklukları: Psikofizyolojik Yönleri. Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Sekizinci Baskı, Eds: Sadock BJ, Sadock VA, Çev. Ed: Aydın H, Bozkurt A. Cilt 2, Bölüm 14, Alt bölüm 14.3, s.1728-1738, Güneş Kitabevi, 2007, Ankara.
Uluslararası Atıflar
Gok S, Demet MM, Özdemir A, Turan-Zitouni G. Evaluation of antidepressant-like effect of 2-pyrazoline derivates. Med Chem Res, 2010; 19:94-101. 4 atıf

Demet MM, Mızrak S, Esen Danacı A. Mirtazapine-induced arthralgia and coagulopathy: A case report. J Clin Psychopharmacol, 2005;25(4):395-396.

1 atıf

Deveci A, Taşkın O, Dinç G, Yılmaz H, Demet MM, Erbay Dündar P, Kaya E, Özmen E. Prevalence of pseudoneurologic conversion disorder in an urban community. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2007; 42(11):857-864.

7 atıf
Yüksel H, Sogut A, Yılmaz O, Demet M, Ergin D, Kırmaz C. “Evaluation of sleep quality and anxiety-depression parameters in asthmatic children and their mothers,” Respir Med, 2007; 101:2550-2554. 13 atıf
Demet MM., Deveci A, Taşkın EO, Türel Ermertcan A, Yurtsever F, Deniz F, Bayraktar D, Öztürkcan S. Obsessive compulsive disorder in a dermatology outpatient clinic. Gen Hosp Psychiatry, 2005;27:426-430. 8 atıf
Deveci A, Taşkın EO, Erbay Dündar P, Demet MM, Kaya E, Özmen E, Dinç G. Manisa ili kent merkezinde intihar düşüncesi ve girişimi yaygınlığı. Türk Psikiyatri Dergisi, 2005; 16(3):170-178. 4 atıf
Demet, MM, Özmen B, Deveci A, Boyvada S, Adıgüzel H, Aydemir Ö. Depression and anxiety in hypothyroidism. West Indian Med J, 2003; 52(3), 223-227. 3 atıf
Taşkın EO, Seyfe Şen F, Aydemir Ö, Demet MM, Özmen E, İcelli İ. Public attitudes to schizophrenia in rural Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 2003; 38, 586-592. 19 atıf
Demet, MM, Özmen B, Deveci A, Boyvada S, Adıgüzel H, Aydemir Ö. Depression and anxiety in hyperthyroidism. Arch Med Res, 2002; 33, 552-556. 23 atıf

 

Hakemlikler
 • International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2005
 • Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2010
 • Klinik Psikiyatri Dergisi, 2010
 • Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2005
 • Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2005
 • Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 2004
Editör Yardımcılığı

Temel Psikofarmakoloji. Ed: N. Yüksel, Ed. Yrd: H. Soygür, Ü. Tural, MM. Demet. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları. Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi – No: 11, Tuna Matbaacılık San. Tic. A. Ş., 2010, Ankara.

Jüri Üyeliği
 • Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Bölümü, 2011.
 • Doktora Tez Savunma Jürisi Üyeliği: Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bölümü, 2004.
 • Araştırma görevlisi Dr. Artuner Deveci’nin uzmanlık sınavı
 • Araştırma görevlisi Dr. E. Oryal Taşkın’ın uzmanlık sınavı
 • Araştırma görevlisi Dr. Hakan Adıgüzel’in uzmanlık sınavı
 • Araştırma görevlisi Dr. Firdevs Seyfe Şen’in uzmanlık sınavı
 • Araştırma görevlisi Dr. Fatma Yurtsever’in uzmanlık sınavı
 • Araştırma görevlisi Dr. Filiz Deniz’in uzmanlık sınavı
 • Araştırma görevlisi Dr. Emine Şimşek Şahinol’un uzmanlık sınavı
 • Araştırma görevlisi Dr. Ender Kaya’nın uzmanlık sınavı
 • Araştırma görevlisi Dr. Selin Mızrak’ın uzmanlık sınavı
 • Araştırma görevlisi Dr. Ebru Gürlek Yüksel’in uzmanlık sınavı
 • Araştırma görevlisi Dr. Halime Türe’nin uzmanlık sınavı
 • Araştırma görevlisi Dr. Aysun Yüce’nin uzmanlık sınavı
 • Araştırma görevlisi Dr. Ozan Akyürekli’nin uzmanlık sınavı
 • Araştırma görevlisi Dr. Sibel Kılınç’ın uzmanlık sınavı
 • Araştırma görevlisi Dr. Zeynep Çubukçuoğlu’nun uzmanlık sınavı
 • Araştırma görevlisi Dr. Nazlı Savaş’ın uzmanlık sınavı
 • Araştırma görevlisi Dr. Pınar Ünal’ın uzmanlık sınavı
 • Yüksek Lisans Jüri Üyeliği: Sağlık Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Araştırma Görevlisi Sınav Jürisi Üyeliği, 2003.
 Ulusal & Uluslararası Projeler
 • Demet MM, Mızrak S, Kırmaz C, İçelli İ, Gülbahar O. Depresyonlu ve depresyonsuz obsesif kompulsif bozuklukta immun sistem göstergeleri. T.C. Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2006, Manisa.
 • Demet MM, Erbay Dündar P, Mızrak S, Kaya E, Cengiz Özyurt B, Gökmen O, Demir T. Manisa ili kent merkezinde gençler arasında sigara, alkol ve madde kullanımının yaygınlığı ve ilişkili etkenlerin belirlenmesi. T.C. Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2006, Manisa.
 • Demet MM, Deniz F, Dinç G, Deveci A, Taşkın EO. Manisa il merkezinde obsesif kompulsif bozukluk yaygınlığının ve ilişkili etmenlerin belirlenmesi. T.C. Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2005, Manisa.
 • Gök Ş, Demet MM, Öztürk Z. Sıçanlarda kinpirol ile oluşturulan kompulsif kontrol davranışı üzerine metabotropik glutamat reseptör 5 antagonisti “2-metil-6-(feniletinil) piridin”in (mpep) etkisi. T.C. Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2010, Manisa.
 • Kutlu N, Demet M, Solakoğlu Y. Psikoteknik değerlendirme ile sağlak ve solak bireylerin belirli bir işe uygun olup olmadığını anlamak ve bireylerin kişiliği, zihinsel psikomotor ve algısal yeteneklerinin analizi ve özelliklerinin sonuçlarını standartlaştırarak sayısal olarak ölçmeye yönelik bir inceleme ve fizyolojik açıdan değerlendirme. T.C. Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, 2009, Manisa.
 • Deveci A, Taşkın EO, Demet MM, Kaya E, Özmen E, Yılmaz H, Dinç G, Erbay Dündar P. Pseudonörolojik belirtili konversiyon bozukluğunun kentsel yerleşimdeki prevalansı. Araştırma Projesi, 2002
İdari Görevler

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcılığı (Kasım 2011-Halen devam ediyor)

Bilimsel Ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 • Türkiye Psikiyatri Derneği
 • Türk Uyku Tıbbı Derneği
 • Anadolu Uyku Araştırmaları Derneği
Ödüller

Alanında Ulusal Bilim Ödülü

 • Demet Mızrak S, Demet MM, Kırmaz C, İçelli İ, Gülbahar O. Depresyonlu ve depresyonsuz obsesif kompulsif bozuklukta immun sistem göstergeleri. Türkiye Psikiyatri Derneği 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi Poster bildiri (Araştırma) üçüncülük ödülü, 23-27 Ekim 2007.
 • İnanir I, Gencoglan G,  Demet MM, Demireli P, Gunduz K. Otoeritrosit sensitizasyon sendromu. V. Ege Dermatoloji Günleri, Bodrum, Poster bildiri üçüncülük ödülü, 7-11 Mayıs 2009.
 • Taşkın EO, Seyfe Şen F, Aydemir Ö, Demet MM, Özmen E, İçelli İ. “Kırsal kesimde şizofreninin sağaltımına ilişkin inanç ve tutumlar” adlı çalışma için IX. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Övgüye Değer Ödülü, 2002.
 • Küey L, Özmen E, Demet MM, Aydemir Ö, Gülseren Ş, Kültür S. “Major depresyon, anksiyete bozukluğu ve eştanılı durumlarda ayrışan ve örtüşen özellikler – 1,2,3 ile depresif bozukluk ve anksiyete bozukluklarının fenomenolojisi” adlı çalışma için Türk Psikiyatri Dergisi Araştırma Ödülü, 1997.

Alanında ulusal bilim teşvik ödülü

 • Deveci A, Taşkın EO, Demet MM, Kaya E, Özmen E, Yılmaz H, Dinç G, Erbay Dündar P. “Pseudonörolojik belirtili konversiyon bozukluğunun kentsel yerleşimdeki prevalansı” adlı araştırma projesi için İzmir Psikiyatri Derneği Hüray Fidaner Araştırma Projesi Destek İkincilik Ödülü, 2002.

Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Tıp Fakültesi 1. Dönem Davranış Bilimleri 10
Tıp Fakültesi 3. Dönem Nörolojik sistemler ve duyu sistemleri kurulu

4

Tıp Fakültesi 5. Dönem Psikiyatri 90
Sağlık Yüksekokulu Psikoloji 12